Dựa vào nội dung câu nói của Bác Hồ “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”, em hãy viết một đoạn văn khoảng 5 câ

Question

Dựa vào nội dung câu nói của Bác Hồ “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”, em hãy viết một đoạn văn khoảng 5 câu về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân.

in progress 0
Ngọc Hoa 6 mins 2021-07-22T16:57:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-22T16:58:45+00:00

    Bác Hồ – vị lãnh tụ thiên tài của đất nước thân yêu chúng ta đã từng nói: ” Các Vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Bác Hồ nói rất đúng. Bác đề cao tinh thần dựng nước và giữ nước của toàn dân ta, Bác cho thấy giữ nước không phải chỉ là trách nhiệm của một người mà là trách nhiệm chung của mỗi người công dân chúng ta. Chúng ta cũng hiểu được rằng thời buổi hiện nay chúng ta được sống trong sự bình yên, không phải chịu băng đạn, sự áp bức của phong kiến tất cả đều là nhờ những công dân đi trước đã có công bảo vệ sự hòa bình của Tổ quốc ta. Vì vậy, mỗi học sinh cũng như mỗi công dân chúng ta đều có trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ đất nước. Ở mỗi lứa tuổi thì mỗi một người lại có một nghĩa vụ khác nhau. Học sinh cần chăm chỉ học tập; nghe thầy yêu bạn; xây dựng một môi trường sống xanh, sạch, đẹp, thân thiện; thực hiện tốt 5 Điều Bác Hồ dạy để mai sau còn có thể xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu mạnh hơn để sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới. Còn mỗi công dân thì cần chăm chỉ làm việc, đề cao tính kỉ luật,… tất cả những việc làm ấy đều góp phần có ích cho xã hội, đất nước.

    Xin đc nhấn mạnh là bài này mk tự làm đó. Xin ctlhn cho nhóm ạ????????????????

  0
  2021-07-22T16:59:19+00:00

  Mỗi công dân chúng ta cần góp phần xây dụng 1 xã hội xanh sạch đẹp. Tránh các tệ nạn xã hội. Để không làm uổn công của các vua hùng dựng nước. Còn học sinh chúng ta nên chăm học vân lời thầy cô cha mẹ để trở thành 1 công dân tốt giúp cho xã hội ngày càng đẹp hơn. Không tốn công ông cha ta gầy dựng.                           OK  ko

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )