dựa vào nghĩa của từ nhóm trong bài thơ Bếp lửa em hãy đặt 2 câu văn có từ nhóm được dùng theo nghĩa chuyển (nghĩa bóng)

Question

dựa vào nghĩa của từ nhóm trong bài thơ Bếp lửa em hãy đặt 2 câu văn có từ nhóm được dùng theo nghĩa chuyển (nghĩa bóng)

in progress 0
Thành Công 2 months 2021-08-02T09:04:04+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-02T09:05:42+00:00

  Đặt 2 câu :

  – Cô phân công nhóm chúng em làm bài thực hành hóa.

  – Hành động của cô ấy làm nhóm lên tình yêu thương giữa người với người.

  0
  2021-08-02T09:05:50+00:00

  Chính những người bác sĩ đã nhóm dậy trong em một ngọn lửa cháy bảo với tình yêu thương con người và ước ao mai này sẽ trở thành bác sĩ.

  Chính Bố mẹ đã là người nhóm lên trong chính con người em một niềm tin ,tình yêu thương đối với những con người xung quanh.

  Cho mk 5 sao và ctlhn nhá????????

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )