Đưa ra các phương pháp để giảm tái sử dụng túi ni lông

Question

Đưa ra các phương pháp để giảm tái sử dụng túi ni lông

in progress 0
Khoii Minh 6 months 2021-07-26T14:51:46+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-26T14:52:54+00:00

    tham gia chương trình giảm phân phát túi ni lông,

    Tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng túi ni lông nhiều và nâng cao nhận thức cộng đồng

    Xây dựng một hệ thống thu gom, tái chế, tái sử dụng túi ni lông.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )