*Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hh 2 ankin là đồng đẳng kế tiếp thu được 9g H2O.Tìm CTPT chúng *Cho 896ml hh X gồm 2 olefin là đồng đẳng kế tiếp nhau qua

Question

*Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hh 2 ankin là đồng đẳng kế tiếp thu được 9g H2O.Tìm CTPT chúng
*Cho 896ml hh X gồm 2 olefin là đồng đẳng kế tiếp nhau qua dd Br2 dư thấy bình tăng thêm 2g.Tìm CTPT chúng

in progress 0
Yến Oanh 11 months 2020-11-10T20:37:00+00:00 2 Answers 34 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-10T20:38:58+00:00

  Đáp án:

   1) \({C_3}{H_4};{\text{ }}{{\text{C}}_4}{H_6}\)

  2) \({C_3}{H_6};{\text{ }}{{\text{C}}_4}{H_8}\)

  Giải thích các bước giải:

   1)

  Gọi công thức chung của 2 ankin là \({C_n}{H_{2n – 2}}\)

  \({C_n}{H_{2n – 2}} + (1,5 – 0,5){O_2}\xrightarrow{{}}nC{O_2} + (n – 1){H_2}O\)

  \({n_{{H_2}O}} = \frac{9}{{18}} = 0,5{\text{ mol}} \to {\text{n – 1 = }}\frac{{{n_{{H_2}O}}}}{{{n_{hh}}}} = \frac{{0,5}}{{0,2}} = 2,5 \to n = 3,5\)

  Vì 2 ankin kế tiếp nhau nên chúng là \({C_3}{H_4};{\text{ }}{{\text{C}}_4}{H_6}\)

  2) Gọi công thức chung của 2 olefin (anken) là \({C_n}{H_{2n}}\)

  Dẫn hỗn hợp qua brom thì 2 olefin phản ứng và bị hấp thụ

  Ta có: \({n_X} = \frac{{0,896}}{{22,4}} = 0,04{\text{ mol; }}{{\text{m}}_X} = 2{\text{ gam}} \to {{\text{M}}_X} = 14n = \frac{2}{{0,04}} = 50 \to n = 3,57\)

  Vậy 2 chất là \({C_3}{H_6};{\text{ }}{{\text{C}}_4}{H_8}\)

  0
  2020-11-10T20:39:07+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo đốt cháy hoàn toàn 0 2 mol hỗn hợp x các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )