đóng vai nhân vật thúy kiều kể lại tâm trạng của nàng trong đoạn thơ sau tường người dưới nguyệt chén đồng … có khi gốc tử đã vừa người ôm

Question

đóng vai nhân vật thúy kiều kể lại tâm trạng của nàng trong đoạn thơ sau tường người dưới nguyệt chén đồng … có khi gốc tử đã vừa người ôm

in progress 0
Ladonna 5 months 2021-08-18T07:09:09+00:00 1 Answers 52 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-18T07:10:50+00:00

        Tôi là Thúy Kiều, sau khi bị bắt vào Lầu Xanh . Tôi nhớ đến người yêu và gia đình. Người yêu tôi là Kim Trọng khi tôi bị lừa vào lầu xanh chàng đang ở nhà lo mà chay cho người thân. Tôi nghĩ ở một nơi xa kia chàng vẫn nhớ tới tôi. Sau đó tôi lại nhớ đến cha mẹ của tôi . Tôi nghĩ rằng họ đang tựa cửa đợi tôi và điều này làm cho tôi lo lắng. Tôi nhớ đến cha mẹ không biết ai đang quạt cho chân mẹ ngủ vào mùa hè, ấp chăn cho cha mẹ vào mùa đông. Tôi nhớ đến cha mẹ đang buồn lòng và không biết ai làm cho vui. Cha mẹ tôi này đã cao tuổi lại làm cho tôi không yên , nhớ, xót.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )