Đóng vai nhân vật ông hai kể lại tâm trạng khi nghe tin làng chợ dầu theo giặc (không chép mạng ạ) ai giúp mình với :(

Question

Đóng vai nhân vật ông hai kể lại tâm trạng khi nghe tin làng chợ dầu theo giặc (không chép mạng ạ)
ai giúp mình với 🙁

in progress 0
Ben Gia 7 months 2021-06-21T18:52:48+00:00 2 Answers 41 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-21T18:53:59+00:00

  Chữ mk hơi sấu nhé

  dong-vai-nhan-vat-ong-hai-ke-lai-tam-trang-khi-nghe-tin-lang-cho-dau-theo-giac-khong-chep-mang-a

  0
  2021-06-21T18:54:41+00:00

  Ap dung v dc bn ak
  dong-vai-nhan-vat-ong-hai-ke-lai-tam-trang-khi-nghe-tin-lang-cho-dau-theo-giac-khong-chep-mang-a

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )