Đóng vai là một nhân vật tham gia trong trận chiến Chi Lăng – Xương Giang (tháng 10-1427). Hãy kể lại diễn biến của cuộc chiến bằng một đoạn văn 10 câ

Question

Đóng vai là một nhân vật tham gia trong trận chiến Chi Lăng – Xương Giang (tháng 10-1427). Hãy kể lại diễn biến của cuộc chiến bằng một đoạn văn 10 câu

in progress 0
Kim Cúc 7 months 2021-07-22T01:45:33+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-22T01:46:47+00:00

    Chiến dịch Chi Lăng-Xương Giang là một loạt trận đánh diễn ra từ ngày 18/9/1427.Đến cuối tháng 10/1427,giữa lực lượng khởi nghĩa Lam Sơn của Việt Nam và 2 đạo quân viện binh nhà Minh so Liễu Thăng và Mộc Thanh chỉ huy,quân Lam Sơn đã giành đc chiến thắng quyết định.Chiến thắng này khiến cho tướng nhà Minh phải xin giảng hòa khi chua đc sự cho phép của triều đình.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )