dòng nào là thành ngữ A. nhà rách vách nát b,nhai kĩ no lâu cày sâu tốt lúa c.lanh chanh như hành ko muối

Question

dòng nào là thành ngữ
A. nhà rách vách nát
b,nhai kĩ no lâu cày sâu tốt lúa
c.lanh chanh như hành ko muối

in progress 0
Farah 8 months 2021-06-26T09:25:34+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-26T09:27:28+00:00

  dòng nào là thành ngữ

  A. nhà rách vách nát

  b,nhai kĩ no lâu cày sâu tốt lúa

  c.lanh chanh như hành ko muối

  câu B là tục ngữ

  câu C ko phải là thành ngữ

  0
  2021-06-26T09:27:29+00:00

  Calanthaảo Sakura

  Calanthae best of team

  Dòng nào là thành ngữ :

  A. Nhà rách vách nát

  B . Nhai kĩ no lâu cày sâu tốt lúa ( Đây là một câu tục ngữ )

  C . Lanh chanh như hành ko muối ( Không phải thành ngữ , tục ngữ )

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )