Dòng nào không là luận điểm của đề bài: “Thể dục, thể thao là hoạt động cần và bổ ích cho cuộc sống của con người” ? A. Thể dục, thể thao giúp cho con

Question

Dòng nào không là luận điểm của đề bài: “Thể dục, thể thao là hoạt động
cần và bổ ích cho cuộc sống của con người” ?
A. Thể dục, thể thao giúp cho con người có một cơ thể khoẻ mạnh;
B. Thể dục, thể thao rèn luyện tính kiên trì, nhẫn nại và tinh thần đoàn kết;
C. Hoạt động thể dục, thể thao chỉ nên thực hiện đối với người trẻ tuổi;
D. Con người cần tập luyện thể dục, thể thao.

in progress 0
Bình An 2 months 2021-07-16T06:03:15+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T06:04:41+00:00

  C. Hoạt động thể dục, thể thao chỉ nên thực hiện đối với người trẻ tuổi.

  0
  2021-07-16T06:04:52+00:00

  Dòng nào không là luận điểm của đề bài: “Thể dục, thể thao là hoạt động
  cần và bổ ích cho cuộc sống của con người” ?
  A. Thể dục, thể thao giúp cho con người có một cơ thể khoẻ mạnh;
  B. Thể dục, thể thao rèn luyện tính kiên trì, nhẫn nại và tinh thần đoàn kết;
  C. Hoạt động thể dục, thể thao chỉ nên thực hiện đối với người trẻ tuổi;
  D. Con người cần tập luyện thể dục, thể thao

  Chúc bạn học tốt ạ

  Mong ctlhn ạ

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )