Dòng nào dưới đây gồm toàn các từ viết sai chính tả? xán lạn, khúc khuỷu, gập ghềnh, ngoằn ngoèo sứ sở, giục dã, rảnh dỗi, giành dụm kể chuyện, giậ

Question

Dòng nào dưới đây gồm toàn các từ viết sai chính tả?
xán lạn, khúc khuỷu, gập ghềnh, ngoằn ngoèo
sứ sở, giục dã, rảnh dỗi, giành dụm
kể chuyện, giận dữ, giấu giếm, chải chuốt
chạm trổ, trăn trở, trống trải, trơn tru

in progress 0
Lệ Thu 6 days 2021-07-22T21:34:41+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-22T21:35:55+00:00

                                                              Bài làm 

                Câu hỏi : Dòng nào dưới đây gồm toàn các từ viết sai chính tả ?

                Trả lời : đó là dòng sứ sở , giục dã , rảnh dỗi , giành dụm  

                Giải thích : Từ đúng : xứ sở , giục giã , rảnh rỗi , dành dụm .

          Câu hỏi chi tiết : Thành ngữ nào dưới đây không đúng ?

            Cày sâu cuốc bẫm .  → Đúng

            Cày sâu tốt lúa .  → Sai

            Cày thuê cuốc mướn .  → Sai

            Cày sâu cuốc ruộng .  → Sai

                    ⇒ Tất cả đều sai ngoại trừ câu thứ nhất ( cày sâu cuốc bẫm )

                                                                  CHÚC BẠN HỌC TỐT !!
                                                                            XIN HAY NHẤT , 5 SAO , CẢM ƠN

                                                                                   @chicong283k :))

       

                                                                                   

        

  0
  2021-07-22T21:36:03+00:00

  Dòng nào dưới đây gồm toàn các từ viết sai chính tả?

  A. xán lạn, khúc khuỷu, gập ghềnh, ngoằn ngoèo.

  B. sứ sở, giục dã, rảnh dỗi, giành dụm  →  Sửa lại: xứ sở, giục giã, rảnh rỗi, dành dụm.

  C. kể chuyện, giận dữ, giấu giếm, chải chuốt.

  D. chạm trổ, trăn trở, trống trải, trơn tru.

  *Câu hỏi ở phần chi tiết:

  Thành ngữ nào dưới đây không đúng?

  Cày sâu cuốc bẫm.  → Đúng

  Cày sâu tốt lúa.  → Sai

  Cày thuê cuốc mướn.  → Sai

  Cày sâu cuốc ruộng.  → Sai

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )