Dòng nào dưới đây có từ in đậm là từ nhiều nghĩa? A.đường mật,đường dây,con đường. B.con đường,đường lớn,đường đi C.con đường,đường dây,đường hàng khô

Question

Dòng nào dưới đây có từ in đậm là từ nhiều nghĩa?
A.đường mật,đường dây,con đường.
B.con đường,đường lớn,đường đi
C.con đường,đường dây,đường hàng không.
D.đường trắng,đường hoa mai,con đường
(Từ in đậm trong 4 câu trên là từ:đường)

in progress 0
Thu Cúc 3 weeks 2021-07-07T12:21:24+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-07T12:23:19+00:00

  @Meoss_

  A. Đường mật, đường dây, con đường.

  B. Con đường, đường lớn, đường đi.

  C. Con đường, đường dây, đường hàng không.

  D. Đường trắng, đường hoa mai, con đường.

  _ Vì câu A từ ” đường ” có nhiều nghĩa: là tính từ, danh từ

  ( 1 ) Đường mật: tính từ

  ( 2 ) Đường dây, con đường: danh từ

  => Câu A đúng

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )