Dòng nào dưới đây chỉ gồm những từ viết đúng chính tả? A.trồng chất, chung thủy, xơ xác B. chông chừng, trung trực, lưng chừng C. trơn tru, sắp sếp,

Question

Dòng nào dưới đây chỉ gồm những từ viết đúng chính tả?
A.trồng chất, chung thủy, xơ xác
B. chông chừng, trung trực, lưng chừng
C. trơn tru, sắp sếp, sản xuất
D. chan chứa, sung túc, giòn giã

in progress 0
Gia Bảo 2 months 2021-07-30T19:19:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T19:20:56+00:00

  Dòng nào dưới đây chỉ gồm những từ viết đúng chính tả?
  A.trồng chất, chung thủy, xơ xác
  B.  chông chừng, trung trực, lưng chừng
  C. trơn tru, sắp sếp, sản xuất
  D. chan chứa, sung túc, giòn giã

  0
  2021-07-30T19:21:35+00:00

  Dòng nào dưới đây chỉ gồm những từ viết đúng chính tả?
  A.trồng chất, chung thủy, xơ xác

  ⇒ Sai từ trồng chất, phải là chồng chất
  B.  chông chừng, trung trực, lưng chừng

  ⇒ Sai từ chông chừng, phải là Trông chừng
  C. trơn tru, sắp sếp, sản xuất

  ⇒ sai từ sắp sếp, phải là sắp xếp
  D. chan chứa, sung túc, giòn giã

  ⇒ Từ đúng

  Xin ctlhn ạ!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )