đơn giản lắm tìm x thôi!! xin giúp mình nhanh!

Question

đơn giản lắm tìm x thôi!! xin giúp mình nhanh!
don-gian-lam-tim-thoi-in-giup-minh-nhanh

0
Cherry 1 year 2020-10-31T14:14:11+00:00 0 Answers 22 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )