Đổi từ độ F sang độ C rồi sang độ K 77 độ F 122 độ F 194 độ F

Question

Đổi từ độ F sang độ C rồi sang độ K
77 độ F
122 độ F
194 độ F

in progress 0
Thông Đạt 10 months 2020-12-09T19:37:44+00:00 3 Answers 36 views 0

Answers ( )

  0
  2020-12-09T19:39:36+00:00

  Đáp án:

        $77^{o}F=(77^oF-32^oF):1,8=25^oC+273^o=298^oK$ 

        $122^{o}F=(122^oF-32^oF):1,8=25^oC+273^o=323^oK$ 

        $194^{o}F=(194^oF-32^oF):1,8=90^oC+273^o=363^oK$ 

   

  0
  2020-12-09T19:39:42+00:00

  $77^oF=\frac{5}{9}.(77-32)=25^oC, 25^oC=25+273,15=298,15^oK$

  $122^oF=\frac{5}{9}.(122-32)=50^oC, 50^oC=50+273,15=323,15^oK$

  $194^oF=\frac{5}{9}.(194-32)=90^oC, 90^oC=90+273,15=363,15^oK$

  0
  2020-12-09T19:39:53+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo 247 do f các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )