Đối thơ : ” Má hồng lắm nỗi truân chuyên ” Giúp mình với

Question

Đối thơ : ” Má hồng lắm nỗi truân chuyên ”
Giúp mình với

in progress 0
Helga 2 weeks 2021-09-02T06:24:46+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T06:25:47+00:00

  Hồng nhan cũng đành bac phận mà thôi

  0
  2021-09-02T06:26:27+00:00

  Người xinh lắm nỗi luyên thuyên suốt ngày

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )