Đổi thành lũy thừa 2.2.2.2.2.2 3.2.6.6

Question

Đổi thành lũy thừa
2.2.2.2.2.2
3.2.6.6

in progress 0
Nick 1 year 2020-11-27T03:32:08+00:00 2 Answers 74 views 0

Answers ( )

  1
  2020-11-27T03:33:38+00:00

  2.2.2.2.2.2=$2^{6}$

  3.2.6.6=6.6.6=$6^{3}$

  Chúc bạn học tốt!!

   

  0
  2020-11-27T03:34:01+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `2` `.` `2` `.` `2` `.` `2` `.` `2` `.` `2` `=` $2^{6}$ 

  `3` `.` `2` `.` `6` `.` `6` `=` `6` `.` `6` `.` `6` `=` $6^{3}$ 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )