Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi: Của ong bướm này đây tuần tháng mật; Này đây hoa của đồng nội xanh rì; Này đây lá của cành tơ phơ phất; Của

Question

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:
Của ong bướm này đây tuần tháng mật;
Này đây hoa của đồng nội xanh rì;
Này đây lá của cành tơ phơ phất;
Của yến anh này đây khúc tình si;
Và này đây ánh sáng chớp hàng mi,
Mỗi sáng sớm, thần Vui hằng gõ cửa;
Tháng giêng ngon như một cặp môi gần;
Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa: Tôi không chờ nắng hạ mới hoai xuân.
1. Đoạn trích sử dụng phương thức biểu đạt
nào?
2. Nếu phong cách ngôn ngữ của đoạn trích?
3. Các kiểu câu phân loại theo mục đích nói
có trong đoạn trích?
4. Nội dung của đoạn trích?
5. Chỉ ra một biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong đoạn trích? Nêu tác dụng của bpnt 6. Chỉ ra các thành phần nghĩa của câu thơ
đó?
sau: Tháng giêng ngon như một cặp môi gần.
II. LÀM VĂN:
Cái mới của thơ Xuân Diệu qua đoạn trích: “…Của ong bướm này đây tuần tháng
Tháng giêng ngon như một cặp môi
mật
gần.”

in progress 0
Ngọc Hoa 1 year 2021-07-09T01:40:16+00:00 1 Answers 82 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T01:42:00+00:00

  Câu 1: Phương thức biểu đạt: Nghị luận

  Câu 2: Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

  Câu 3: Các kiểu câu phân theo mục đích nói: Câu trần thuật, tường thuật

  Câu 4: Nội dung đoạn trích: Cuộc sống nơi trần gian với vẻ tươi đẹp, rộn ràng sống động và nhiều màu sắc, âm thanh.

  Câu 5: Biện pháp nghệ thuật :

  Ẩn dụ (thần Vui) => thể hiện sự lạc quan yêu đời về cuộc sống.

  So sánh (Tháng giêng ngon như một cặp môi gần) => chỉ tháng giêng tràn trề sức sống hấp dẫn như một cặp môi gần.

  Câu 6: Thành phần nghĩa: Ngon như một cặp môi gần

  Cho mình xin hay nhất

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )