Đọc mẫu chuyện sau đây và nêu những nhận xét, suy nghĩ của em về con người và thái độ học tập của nhân vật. “Nguyễn Hiền nhà rất nghèo… rước quan tr

Question

Đọc mẫu chuyện sau đây và nêu những nhận xét, suy nghĩ của em về con người và thái độ học tập của nhân vật.
“Nguyễn Hiền nhà rất nghèo… rước quan trạng tí hon về kinh”.
Câu chuyện kể về Nguyễn Hiền là một biểu hiện của một hiện tượng có tính nhân văn cao đẹp. Vì vậy chúng ta cần có biện pháp để nhân rộng hiện tượng này: (chỉ ra biện pháp)

in progress 0
Thu Nguyệt 1 week 2021-07-22T06:48:54+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-22T06:50:33+00:00

  Các biện pháp nhân rộng về hiện tượng này :

  – Kể cho mọi người nghe về tấm gương của Nguyễn Hiền .

  – Truyền bá , lưu truyền , quảng cáo rộng rãi .

  – Thêm bài học vào trương trình giáo dục để học sinh học tập và noi theo .

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )