Đọc hiểu bài văn sau : Thủy Tinh đến sau không lấy được vợ đùng đùng nổi giận,đem quân đuổi theo đòi cướp Mị Nương,thần hô mưa gọi gió làm thành giông

Question

Đọc hiểu bài văn sau :
Thủy Tinh đến sau không lấy được vợ đùng đùng nổi giận,đem quân đuổi theo đòi cướp Mị Nương,thần hô mưa gọi gió làm thành giông bão rung chuyển cả đất trời,dâng nước sông lên cuồn cuộn đánh Sơn Tinh .Nước ngập nhà cửa ,nước dâng lên lưng đồi,sườn núi,Thành Phong Châu như nổi lềnh bềnh trên một biển nước
Trả lời câu hỏi:
a) đoạn văn trên được viết theo phương thức biểu đạt nào ?
b) tìm những từ láy trong câu văn : “nước ngập ruộng đồng nước tràn nhà cửa , nước dâng lên lưng đồi, sườn núi

in progress 0
Thanh Thu 6 months 2021-07-31T20:03:31+00:00 2 Answers 29 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-31T20:04:49+00:00

  a) đoạn văn trên được viết theo phương thức biểu đạt tự sự

  b,Từ láy: Ko có từ láy nha em! 

  0
  2021-07-31T20:05:16+00:00

  $\text{a) Đoạn văn trên được viết theo phương thức biểu đạt tự sự.}$

  $\text{b) Không có từ láy.}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )