Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi : “Chẳng bao lâu tôi đã trờ thành một chàng dế thanh niên cường tráng…cho đến rất dỗi hùng dũng” “Cái chàng Dế C

Question

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi :
“Chẳng bao lâu tôi đã trờ thành một chàng dế thanh niên cường tráng…cho đến rất dỗi hùng dũng”
“Cái chàng Dế Choẳt người gầy gò và dài lêu nghêu”
Câu 2:Hai đoạn văn trên có cùng một phương thức biểu đạt không ? Đó là phương thức biểu đạt nào ?
Câu 4:Tìm và viết lại các câu văn sử dụng phép so sánh trong hai đoạn văn trên và nêu tác dụng

in progress 0
Mít Mít 2 years 2021-06-14T18:26:41+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-14T18:28:25+00:00

  câu 2 có

  ptbt: miêu tả

  Câu 4 Những ngọn cỏ gẫy rạp, y như có nhát dao vừa lia qua

  0
  2021-06-14T18:28:39+00:00

  Câu 2 :

    Hai đọna văn trên cùng phương thức biểu đạt là miêu tả 

  Câu 4 :

  – Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc

  – Người gầy gò và dài lêu nghêu như một gã nghiện thuốc phiện

  – Như người cởi trần mặc áo gi-lê.

  ⇒ Tác dụng : Dùng những hình ảnh so sánh đơn giản để xây dựng nhân vật gần gũi , dễ hình dung

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )