Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi ở bên dưới: “…Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý (1). Có khi được trưng bày trong tủ kính, t

Question

Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi ở bên dưới:
“…Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý (1). Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê rõ ràng, dễ thấy (2). Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm (3). Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày (4). Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến (5).”
4. Chỉ ra một câu rút gọn có trong đoạn văn trên. Cho biết câu văn đó đã được rút gọn thành phần nào? Hãy khôi phục các thành phần đã bị rút gọn
6. Kể tên 1 văn bản mà em đã học trong chương trình Ngữ văn THCS cũng viết về chủ đề lòng yêu nước. Cho biết tên tác giả.nh phần đã bị rút gọn.

in progress 0
Thiên Hương 6 months 2021-07-15T10:08:12+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T10:09:29+00:00

  Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi ở bên dưới:

  “…Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý ($ 1 $). Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê rõ ràng, dễ thấy ($ 2 $). Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm ($ 3 $). Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày ($ 4 $). Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến ($ 5 $).”

  $ 4 $.

  $ * $ Một câu rút gọn có trong đoạn văn trên:

  $ – $ Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê rõ ràng, dễ thấy ( $ 2 $ ).

  $ * $ Câu văn đó đã được rút gọn thành phần chủ ngữ.

  $ * $ Hãy khôi phục các thành phần đã bị rút gọn:

  $ – $ Tinh thần yêu nước có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê rõ ràng, dễ thấy.

  $ 6 $. Kể tên $ 1 $ văn bản mà em đã học trong chương trình Ngữ văn Trung Học Cơ Sở cũng viết về chủ đề lòng yêu nước. Cho biết tên tác giả, những thành phần đã bị rút gọn.

  $ * $ Tên $ 1 $ văn bản mà em đã học trong chương trình Ngữ văn Trung học Cơ Sở cũng viết về chủ đề lòng yêu nước: Lòng yêu nước trong chương trình Ngữ văn lớp $ 6 $ Tập $ 2 $.

  $ * $ Cho biết tên tác giả: I – li – a  Ê – ren – bua.

  $ * $ Câu rút gọn: 

  $ – $ Chỉ có tiếng ong bay khẽ xua động cái yên lặng trọng thể.

  $ * $ Những thành phần đã bị rút gọn: Rút gọn chủ ngữ.

  $ * $ Hãy khôi phục các thành phần đã bị rút gọn: 

  $ – $ Người xứ U-crai-na thấy chỉ có tiếng ong bay khẽ xua động cái yên lặng trọng thể.

  0
  2021-07-15T10:09:58+00:00

  4. Câu rút gọn:

  – Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê rõ ràng, dễ thấy

  – Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương , trong hòm

  – Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến

  -> Rút gọn CN

  Khôi phục:

  – Tinh thần yêu nước có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê rõ ràng, dễ thấy

  – Nhưng nó cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương , trong hòm

  – Nghĩa là chúng ta phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến

  5. Văn bản: Nam quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )