Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi ở bên dưới: “…Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý (1). Có khi được trưng bày trong tủ kính, t

Question

Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi ở bên dưới:
“…Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý (1). Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê rõ ràng, dễ thấy (2). Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm (3). Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày (4). Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến (5).”
1. Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Của ai? Nêu xuất xứ của văn bản trên.
2. Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên là gì?
3. Câu văn số 1 trong đoạn văn trên sử dụng nghệ thuật gì? Cho biết tác dụng.

in progress 0
Đan Thu 6 months 2021-07-15T10:14:59+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T10:16:28+00:00

  1.Đoạn văn trên trích trong văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” của Hồ Chí Minh trong tập 6 “Hồ Chí Minh toàn tập”(1996)tại đại hội II,2/1951

  2.PTBĐ:Nghị luận trữ tình

  3.Câu rút gọn, làm câu súc tích hơn

  0
  2021-07-15T10:16:46+00:00

  , Trích trong Tinh thần yêu nước của nhân dân ta của tác giả Hồ Chí Minh

  Phương thức biểu đạt là nghị luận

  b, Câu rút gọn:

  Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thự hành vào công cuộc yêu nước, công việc khánh chiến.

  –> Rút gọn thành phần chủ ngữ

  c, 

  Phép liệt kê: ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho…..

  d, 

  Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý.

  –> Mở rộng thành phần trạng ngữ: Trong mọi hoàn cảnh, tình yêu nước cũng như thứ của quý

  Bổn phận của chúng ta là làm cho những thứ của quý ấy được ra trưng bày

  –> Mở rộng thành phần trạng ngữ: Bằng mọi giá, bổn phận của chúng ta là làm cho những thứ của quý ấy được ra trưng bày

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )