Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bên dưới: “Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối; ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ căm tức chưa xả

Question

Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
“Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối; ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù. Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng.”
(Ngữ văn 8 – Tập hai)
Câu 1:(1đ) Em hãy cho biết đoạn văn trên được trích từ tác phẩm nào, tác giả là ai?
Câu 2:(1đ) Nội dung của đoạn văn trên là gì?
Câu 3:(2đ) Trong đoạn văn trên, theo em có thể thay từ “quên” bằng từ “không”, từ “chưa” bằng từ “chẳng” được không? Vì sao

in progress 0
Tài Đức 7 months 2021-07-05T02:37:11+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-05T02:38:40+00:00

  Bạn tham khảo

  Câu 1:

  -Đoạn văn trên được trích từ tác phẩm Hịch tướng sĩ

  -Tác giả: Trần quốc toản

  Câu 2 :

  -Nd :tâm trạng lo lắng của trần quốc toản mất ăn mất ngủ vì đất nước chưa dẹp đc giặc yên

  Câu 3:

  Trong đoạn văn trên,ktheo em không thể thay từ “quên” bằng từ “không”, từ “chưa” bằng từ “chẳng” bởi khi thay đổi nó sẽ làm sắc thái của câu chuyện thay đổi hoàn toàn

  Cna.204~~~Kirito

  Xin ctlhn

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )