Đọc đoạn văn sau, Tìm từ Hán Việt, giải thích nghĩa và cho biết chúng được dùng với sắc thái Biểu cảm gì? “Hoài Văn Hậu làm trái phép nước, tội ấy đán

Question

Đọc đoạn văn sau, Tìm từ Hán Việt, giải thích nghĩa và cho biết chúng được dùng với sắc thái Biểu cảm gì? “Hoài Văn Hậu làm trái phép nước, tội ấy đáng lẽ không dung. Nhưng Hoài Văn còn trẻ, tính tình đáng thương, lại biết lo cho vua, lo cho nước, trì ấy đáng trọng.
Vua truyền cho hai chú cháu đứng dậy và nói tiếp(..)
(Nguyễn Huy Tưởng)

in progress 0
Vân Khánh 1 year 2021-08-21T06:49:50+00:00 1 Answers 23 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-21T06:51:23+00:00

  Từ Hán Việt: không dung, trì ấy.

  Nghĩa: không dung: không tha thứ

              trì ấy: chí ấy

  Sắc thái biểu cảm: trang trọng, cho thấy lời nhận xét của vua thật sáng suốt về chí khí và hành động của Hoài Văn Hậu Trần Quốc Toản.

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )