Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi bên dưới “phía trên làng tôi … hai cây phong thân thuộc ấy”. a, Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn

Question

Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi bên dưới “phía trên làng tôi … hai cây phong thân thuộc ấy”.
a, Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích.
b, Đoạn trích được kể ở ngôi thứ mấy? Nhân vật xưng “tôi” trong đoạn trích là ai?
c, chỉ ra và phân tích cấu tạo của một câu ghép có trong đoạn trích.
d, nội dung chính của đoạn trích
Chế độ tìm kiếm
Tất cảTin tứcVideoHình ảnhMua sắmThêm
Cài đặt
Công cụ

in progress 0
Bình An 7 months 2021-06-21T10:30:18+00:00 2 Answers 26 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-21T10:31:32+00:00

  @Meoss_

  * Câu 1:

  a/

  – PTBĐ chính: Tự sự

  b/

  – Ngôi thứ nhất ( nhân vật xưng ” tôi )

  – Nhân vật xưng tôi trong đoạn trích là tác giả của văn bản

  c/

  – Câu ghép có trong đoạn trích là: Dù ai đi từ phía nào đến làng Ku – ku – rêu chúng tôi cũng đều trông thấy hai cây phong đó trước tiên, chúng luôn hiện ra hệt như những ngọn hải đăng đặt trên núi.

     _ Vế 1:

  + Chủ ngữ: Dù ai đi từ phía nào đến làng Ku – ku – rêu chúng tôi 

  + Vị ngữ: cũng đều trông thấy hai cây phong đó trước tiên

    _ Vế 2:

  + Chủ ngữ: chúng

  + Vị ngữ: luôn hiện ra hệt như những ngọn hải đăng đặt trên núi.

  d/ 

  – Nội dung chính: Kể về hình ảnh hai cây phong.

  0
  2021-06-21T10:32:06+00:00

  Câu 1 : PTBĐ chính : Tự sự

  Câu 2 :

  -Đoạn trích trên được kể theo ngôi thứ nhất

  -Nhân vật xưng”Tôi” là người kể chuyện (tác giả)

  Câu 3 :Dù ai / đi từ phía nào đến làng

                   CN1.           VN1

  Kukureu chúng tôi /cũng đều trông thấy

                        CN2.                VN2 

  hai cây phong đó trước tiên; chúng /luôn

                                                       CN3.       VN3

  hiện ra trước mắt hệt như những ngọn hải đăng đặt trên núi. 

  Câu 4 : Nội dung : Hai cây phong với nhân vật “Tôi”

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )