*Đọc đoạn trích sau và thực hiện những yêu cầu bên dưới: “Rất lạ lùng, rất kì diệu là trong 60 năm của một cuộc đời đầy sóng gió diễn ra ở rất nhiều n

Question

*Đọc đoạn trích sau và thực hiện những yêu cầu bên dưới: “Rất lạ lùng, rất kì diệu là trong 60 năm của một cuộc đời đầy sóng gió diễn ra ở rất nhiều nơi trên thế giới cũng như ở nước ta, Bác Hồ vẫn giữ nguyên phẩm chất cao quý của một người chiến sĩ cách mạng, tất cả vì nước, vì dân, vì sự nghiệp lớn, trong sáng, thanh bạch tuyệt đẹp.”
Câu 4: Nêu nội dung của đoạn trích.
Câu 5: Chỉ ra trạng ngữ có trong đoạn văn. Theo em, việc sử dụng trạng ngữ ở đây có tác dụng gì? *
Câu 6: Trong đoạn văn trên, tác giả có sử dụng biện pháp tu từ ẩn dụ. Em hãy chỉ rõ và nêu tác dụng của phép ẩn dụ đó. *
⇒ Giúp mikk vs
⇔ Mơn

in progress 0
Sigridomena 4 months 2021-05-30T02:04:33+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-30T02:05:41+00:00

  4, Nội dung của đoạn trích đó là: sự hài hòa và thống nhất giữa cuộc đời cách mạng vĩ đại và cuộc đời bình dị, thanh bạch, tuyệt đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  5,

  Trạng ngữ: trong 60 năm của một cuộc đời đầy sóng gió diễn ra ở rất nhiều nơi trên thế giới cũng như ở nước ta

  Tác dụng: bổ sung ý nghĩa thời gian và nơi chốn cho nội dung của câu văn

  6,Hình ảnh “sóng gió” ẩn dụ cho những gian truân, thử thách mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trải qua và đương đầu trong suốt 60 năm sự nghiệp giải phóng dân tộc của mình. Hình ảnh ẩn dụ này giúp cho những khó khăn và thử thách hiện lên một cách chân thực, sinh động và giàu sức biểu cảm với bạn đọc.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )