Đọc đoạn trích sau và thực hiệc các yêu cầu bên dưới: Hiện nay, thế giới đang đứng trước một loạt khó khăn, trong đó có năm cuộc khủng hoảng lớn

Question

Đọc đoạn trích sau và thực hiệc các yêu cầu bên dưới:
Hiện nay, thế giới đang đứng trước một loạt khó khăn, trong đó có năm cuộc khủng hoảng lớn là dân số, lương thực, năng lượng, tài nguyên và sinh thái. Năm cuộc khủng hoảng này đều liên quan chặt chẽ đến môi trường.
Gốc rễ của mọi vấn đề là sự bùng nổ dân số. Hiện nay dân số thế giới đã vượt quá 5 tỉ người và đang tiếp tục tăng nhanh với tốc độ hơn 100 triệu người một năm. Dân số quá đông không những đòi hỏi cần nhiều lương thực mà còn tiêu thụ nhiều năng lượng, tài nguyên; khí thải do con người thải ra ngày càng tăng làm ô nhiễm bầu khí quyển, nước thải, rác thải công nghiệp cũng tăng không ngừng theo tốc độ tăng dân số. Ngoài ra, các vấn đề giao thông chen chúc, nạn thiếu nhà ở,…đều gắn với dân số. Tất cả những vấn đề đó đều trở thành sức ép rất lớn đối với môi trường.
( Theo Bài tập Ngữ văn, tập II, NXB Giáo dục Việt Nam, 2014, tr. 124-125)
a) Chỉ ra một câu ghép trong đoạn văn trên và cho biết quan hệ ý nghĩa của câu ghép trên.
b) Chỉ ra một từ tượng hình được dùng trong đoạn trích.

in progress 0
Acacia 2 months 2021-07-03T22:50:23+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-03T22:51:58+00:00

  a, Câu ghép : Dân số quá đông không những đòi hỏi cần nhiều lương thực mà còn tiêu thụ nhiều năng lượng, tài nguyên; khí thải do con người thải ra ngày càng tăng làm ô nhiễm bầu khí quyển, nước thải, rác thải công nghiệp cũng tăng không ngừng theo tốc độ tăng dân số.

  -> Ý nghĩa : câu ghép trên sử dụng dấu “,” dùng để nối các vế câu lại

  b, 

  -Tượng hình : chen chúc

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )