Đọc đoạn trích sau, trả lời câu hỏi: “ Thạch Sanh sai dọn một bữa cơm thết đãi những kẻ thua trận. Cả mấy vạn tướng lĩnh, quân sĩ thấy Thạch Sanh chỉ

Question

Đọc đoạn trích sau, trả lời câu hỏi:
“ Thạch Sanh sai dọn một bữa cơm thết đãi những kẻ thua trận. Cả mấy vạn tướng lĩnh, quân sĩ thấy Thạch Sanh chỉ cho dọn ra vẻn vẹn có một niêu cơm tí xíu, bĩu môi, không muốn cầm đũa. Biết ý, Thạch Sanh đố họ ăn hết được niêu cơm và hứa sẽ trọng thưởng cho những ai ăn hết. Quân sĩ mười tám nước ăn mãi, ăn mãi, nhưng niêu cơm bé xíu cứ ăn hết lại đầy. Chúng cúi đầu lạy tạ vợ chồng Thạch Sanh rồi kéo nhau về nước.”
Câu 1: Đoạn trích trên nằm trong văn bản nào? Văn bản có đoạn trích trên thuộc thể loại truyện dân gian nào? Kể tên 2 văn bản cùng thể loại trên mà em biết? Nêu đặc điểm của thể loại truyện dân gian đó? (1,5đ)
Câu 2: Tìm chi tiết tưởng tượng kì ảo có trong đoạn trích trên. Chi tiết đó có ý nghĩa gì?(1đ)
Câu 3: Trình bày cảm nhận của em về nhân vật Thạch Sanh bằng một đoạn văn ngắn (5-7 câu). Trong đoạn văn có sử dụng 01 từ Hán Việt (từ mượn tiếng Hán) gạch chân chỉ rõ. (1,5đ)
Câu 4: Xác định ít nhất 01 từ ghép có trong đoạn trích. Đặt 01 câu với từ ghép đó.(1đ)

in progress 0
Acacia 2 months 2021-07-31T01:46:03+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-31T01:47:26+00:00

  Câu 1:

  Đoạn trích trên nằm trong văn bản Thạch Sanh. Văn bản có đoạn trích trên thuộc thể loại truyện cổ tích. 2 văn bản cùng thể loại: Sọ Dừa, Em bé thông minh.

  Khái niệm truyện cổ tích: truyện cổ tích là loại truyện dân gian kể về cuộc đời của một số kiểu nhân vật quen thuộc:

  • Nhân vật bất hạnh (như: người mồ côi, người con riêng, người em út, người có hình dạng xấu xí…)
  • Nhân vật dũng sĩ và nhân vật có tài năng kì lạ.
  • Nhân vật thông minh và nhân vật ngốc nghếch.
  • Nhân vật là động vật (con vật biết nói năng, hoạt động, tính cách như con người

  Câu 2:

  Niêu cơm thần.

  Niêu cơm của Thạch Sanh thiết đãi quân 18 nước chư hầu ăn hết lại đầy: – Khẳng định sự tài giỏi phi thường của Thạch Sanh khiến các nước chư hầu phải thán phục. – Tượng trưng cho tấm lòng nhân đạo, tư tưởng yêu hòa bình của nhân dân ta. – Thể hiện ước mơ của người dân lao động về cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

  câu 3:

  Quân lính

  Câu 4: HOÀNG TỬ

  lANG LIÊU LÀ HOÀNG TỬ THỨ MƯỜI TÁM

  0
  2021-07-31T01:48:01+00:00

  Câu 1:

  Đoạn trích trên nằm trong văn bản Thạch Sanh. Văn bản có đoạn trích trên thuộc thể loại truyện cổ tích. 2 văn bản cùng thể loại: Sọ Dừa, Cây bút thần

  Khái niệm truyện cổ tích: truyện cổ tích là loại truyện dân gian kể về cuộc đời của một số kiểu nhân vật quen thuộc:

  Nhân vật bất hạnh (như: người mồ côi, người con riêng, người em út, người có hình dạng xấu xí…)

  • Nhân vật dũng sĩ và nhân vật có tài năng kì lạ.
  • Nhân vật thông minh và nhân vật ngốc nghếch.
  • Nhân vật là động vật (con vật biết nói năng, hoạt động, tính cách như con người

  Câu 2:

  Niêu cơm thần , cây đàn thần

  Niêu cơm của Thạch Sanh thiết đãi quân 18 nước chư hầu ăn hết lại đầy: – Khẳng định sự tài giỏi phi thường của Thạch Sanh khiến các nước chư hầu phải thán phục. – Tượng trưng cho tấm lòng nhân đạo, tư tưởng yêu hòa bình của nhân dân ta. – Thể hiện ước mơ của người dân lao động về cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

  Cây đàn thần : thể hiện ước mơ của nân dân ta về tình yêu nước

  câu 3:

  Quân 18 nước chư hầu

  Câu 4: Bữa cơm

  Bữa cơm nhà em rất vui vẻ

  Farah boss ris

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )