Đọc đoạn “Tiếng nói của văn nghệ” văn sau và trả lời câu hỏi “Nghệ thuật nói nhiều với tư tưởng nữa, nghệ thuật không thể nào thiếu tư tưởng. Không tư

Question

Đọc đoạn “Tiếng nói của văn nghệ” văn sau và trả lời câu hỏi
“Nghệ thuật nói nhiều với tư tưởng nữa, nghệ thuật không thể nào thiếu tư tưởng. Không tư tưởng, con người có thể nào là con người. Nhưng trong nghệ thuật, tư tưởng từ ngay cuộc sống hằng ngày nảy ra, và thấm trong tất cả cuôc sống. Tư tưởng của nghệ thuật không bao giờ là tri thức trừu tượng một mình trên cao.
Câu 4. Đoạn văn trên khiến cho em liên tưởng tới những tác phẩm nào cũng nói về những
triết lý, những bài học sâu sắc của nghệ thuật ?

in progress 0
Mộc Miên 7 months 2021-06-29T22:05:56+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

    0
    2021-06-29T22:07:31+00:00

    Câu `4:` 

    – Đoạn văn trên khiến em liên tưởng tới tác phẩm ” Ý nghĩa văn chương ” của Hoài Thanh, văn bản ” Sự giàu đẹp của Tiếng Việt ” của  Đặng Thai Mai.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )