Đọc con quạ và cái bình nước kể theo ngôi. Nào

Question

Đọc con quạ và cái bình nước kể theo ngôi. Nào

in progress 0
Khải Quang 7 months 2021-06-23T16:44:09+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-23T16:45:21+00:00

  Đọc con quạ và cái bình nước kể theo : ngôi thứ 3                      

  *Giải thích : – Người kể gọi nhân vật bằng chính tên của chúng

                     – Người kể tự giấu mình đi như là không có mặt, nhưng thực ra có mặt ở khắp nơi.

  0
  2021-06-23T16:46:05+00:00

  @Shin

  COn quạ và bìh nước kể theo ngôi thứ ba

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )