Đọc ” chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh” e hiểu thêm sự thật nào về đời sống của vua chúa, quan lại thời phong kiến, thời vua Lê- chúa Trịnh suy tàn. Từ

Question

Đọc ” chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh” e hiểu thêm sự thật nào về đời sống của vua chúa, quan lại thời phong kiến, thời vua Lê- chúa Trịnh suy tàn. Từ đó e hiểu thêm tác giả là người có thái độ như thế nào đối với đời sống khi cầm bút lên viết văn bản này?
Em c.on ạ

in progress 0
Trúc Chi 1 year 2021-09-01T14:17:01+00:00 1 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T14:18:32+00:00

  *Đời sống của vua chúa, quan lại thời phong kiến, thời vua Lê- chúa Trịnh suy tàn:

  -Ăn chơi tốn kém,lố lăng,thiếu văn hóa

  -Hưởng thụ cực điểm cuộc sống cao sang,quyền uy của nhà chúa.

  -Dùng quyền hành,quyền lực để cưỡng đoạt của quý,tàn phá sức dân.

  *Thái độ của tác giả

  -Phê phán,cảnh báo về thoái ăn chơi hưởng lạc của chúa Trịnh.

  -Gửi gắm cảm xúc,thái độ căm giận trước 1 vương triều thối nát,suy tàn.

  chúc bạn học tốt!!!!!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )