Đọc câu tục ngữ sau và trả lời các câu sau: Tấc đất tấc vàng. (SHD Ngữ văn 7, t

Question

Đọc câu tục ngữ sau và trả lời các câu sau:
Tấc đất tấc vàng.
(SHD Ngữ văn 7, tập II)
1. Xét về nội dung, câu tục ngữ trên được xếp vào nhóm nào? Phương thức biểu đạt chính là gì?
2. Từ câu tục ngữ trên em hiểu thế nào là tục ngữ?
3. Hãy chỉ ra nét nghệ thuật đặc sắc của câu tục ngữ trên.
4. Hãy nêu ý nghĩa của câu tục ngữ trên.
5. Câu tục ngữ trên có phải là câu rút gọn không? Vì sao?

in progress 0
Kiệt Gia 2 months 2021-07-03T21:20:38+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-03T21:21:54+00:00

  1. Xét về nội dung , câu tục ngữ trên được xếp vào nhóm : tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất . PTBĐ chính là : miêu tả

  2. Tục ngữ là : những câu nói dân gian ngắn gọn , ổn định , có nhịp điệu , hình ảnh , thể hiện những kinh nghiệm của nhân dân về mọi mặt  (tự nhiên ,lao động sản xuất,xã hội ,…..) được nhân dân vận dụng vào đời sống , suy nghĩ và lời ăn tiếng ns hằng ngày . Đây là một thể loại văn hok dân gian.

  3.Nét nghệ thuật đặc sắc của câu tục ngữ trên là : điệp ngữ”tấc”

  4.Ý nghĩa của câu tục ngữ trên là : Đề cao giá trị của đất và khuyên chúng ta hãy biết tận dụng và coi trọng từng tấc đất.

  5.Câu tục ngữ trên không phải  là câu rút gọn . Lý do là bởi vì …… mình k biết giải thích nhưng mà bạn cứ thử thêm thành phần chủ ngữ vào xem có thành câu hoàn chỉnh không (không nhé) . Thực ra nó chỉ là câu trần thuật đơn không có từ “là” hoặc câu so sánh khuyết từ so sánh

  0
  2021-07-03T21:22:34+00:00

  Câu 1:

  – Nhóm tục ngữ về lao động sản xuất

  – Phương thức biểu đạt chính là miêu tả

  Câu 2:

  – Tục ngữ là những câu nói dân gian ngắn gọn, ổn định, có nhịp điệu, hình ảnh, thể hiện những kinh nghiệm của nhân dân về mọi mặt tự nhiên, lao động, sản xuất và xã hội được vận dụng vào đời sống, suy nghĩ và lời ăn tiếng nói hàng ngày. Đây là một thể loại văn học dân gian.

  Câu 3:

  – Câu có kết cấu ngắn gọn với hai vế đối xứng hài hòa

  – Nó sử dụng hình thức so sánh nhằm mục đích khẳng định giá trị dất đai. Đất được coi như vàng, quý như vàng.

  Câu 4:

  – Khẳng định giá trị của đất đai quý báu như vàng

  – Đề cao giá trị của đất, nhắc nhở việc tận dụng đất trong quá trình trồng trọt, phê phán việc lãng phí đất.

  Câu 5:

  – Câu ” Tấc đất, tấc vàng” không là câu rút gọn. Vì trong câu ” Tấc đất ” là Chủ ngữ, còn ” tấc vàng” chính là vị ngữ 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )