Đọc các câu tục ngữ sau và trả lời các câu hỏi bên dưới: – Chết trong còn hơn sống đục – Đói cho sạch, rách cho thơm – Thương người như thể thương thâ

Question

Đọc các câu tục ngữ sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
– Chết trong còn hơn sống đục
– Đói cho sạch, rách cho thơm
– Thương người như thể thương thân.
– Học ăn, học nói, học gói, học mở.
(Ngữ văn 7- tập 1, trang 12 – 14)
Câu 1 . Các câu tục ngữ trên thuộc thể loại văn học nào? Trình bày khái niệm của thể loại văn học đó.
Câu 2. Phương thức biểu đạt chính của những câu tục ngữ đó là gì?
Câu 3: Liệt kê những phép tu từ được sử dụng trong mỗi câu tục ngữ trên.
Câu 4. Giải thích nghĩa câu tục ngữ: “Đói cho sạch, rách cho thơm”
Câu 5. Tìm một câu tục ngữ có ý nghĩa tương tự với câu tục ngữ vừa được giải thích ở trên.

in progress 0
Maris 7 months 2021-06-22T16:51:29+00:00 2 Answers 46 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-22T16:52:51+00:00

  1Các câu tục ngữ trên thuộc thể loại văn học dân gian

  -Văn học dân gian là những sáng tác văn học do nhân dân tạo nên và lưu truyền. Văn học dân gian cũng là những sáng tác nghệ thuật ngôn từ như văn học viết, nhưng lại có những đặc điểm riêng về lịch sử ra đời & phát triển, về người sáng tác, về cách thức sáng tác & lưu truyền, về nội dung tư tưởng & thể loại nghệ thuật. 

  2, Phương thức biểu đạt chính: biểu cảm

  3, – Chết trong còn hơn sống đục

  Biện pháp nghệ thuật so sánh thể hiện qua từ “hơn”. Tác giả nhấn mạnh việc chết trong vinh quang, trong sáng còn cao quý hơn nhiều so với việc sống trong bẩn thỉu, xấu xa.

  – Đói cho sạch, rách cho thơm

  Biện pháp nghệ thuật ẩn dụ qua từ “đói, rách”, “sạch, thơm”. Bài học ở đây là dù cho có ở trong những hoàn cảnh sống khổ sở, đói nghèo đến mức độ nào (đói, rách) thì ta vẫn luôn phải giữ cho tâm hồn được trong sáng, lối sống thiện lương, trong sạch

  – Thương người như thể thương thân

  Biện pháp nghệ thuật so sánh thể hiện qua từ “như”. Tác giả nhấn mạnh việc ta cần yêu thương người khác như yêu thương chính mình

  – Học ăn, học nói, học gói, học mở.

  Biện pháp nghệ thuật lặp và liệt kê. Tác giả nhấn mạnh những bài học ứng xử mà mỗi người đều cần học để có thể trở thành những người biết đối nhân xử thế

  4,câu tục ngữ “Đói cho sạch, rách cho thơm “được ông cha ta răn dạy con cháu bài học về lối sống trong sạch, giàu đức tính tự trọng và trong sạch. “Đói” và “rách” là hình ảnh ẩn dụ của những điều kiện khó khăn, thiếu thốn, thử thách mà con người gặp phải trong cuộc sống. Còn “sạch” với “thơm” là hình ảnh ẩn dụ cho việc giữ gìn được một tâm hồn trong sáng, phẩm chất trong sạch với lòng tự trọng của mình. Trong cuộc sống, dù có ở trong điều kiện thiếu thốn đến đâu, thì ta cũng vẫn luôn giữ được sự thiện lương, không làm trái với đạo đức và lương tâm, không bị tha hóa biến chất của mình. Điệp ngữ “cho” tạo âm điệu cho câu tục ngữ. Dù cho có nghĩa đen và nghĩa bóng thì dường như nghĩa bóng của câu tục ngữ vẫn được coi trọng hơn. Biện pháp ẩn dụ đã khẳng định bài học quý báu rằng con người luôn cần giữ gìn được phẩm chất trong sạch, quý báu của mình dù ở trong bất cứ hoàn cảnh, thử thách nào.

  5,

  Chết vinh còn hơn sống nhục

  0
  2021-06-22T16:53:10+00:00

  Câu 1: Các câu tục ngữ trên thuộc thể loại văn học dân gian

  -Văn học dân gian là những sáng tác văn học do nhân dân tạo nên và lưu truyền từ đời này qua đời khác

  Câu 2.: Phương thức biểu đạt chính của những câu tục ngữ đó là biểu cảm

  Câu 3:

  -Chết trong còn hơn sống đục: so sánh hơn kém

  – Đói cho sạch, rách cho thơm: ẩn dụ và sao sánh hơn kém

  – Thương người như thể thương thân: so sánh ngang bằng, liệt kê

  – Học ăn, học nói, học gói, học mở.: lặp từ , liệt kê, 

  Câu 4: câu tục ngữ: “Đói cho sạch, rách cho thơm” nghĩa là dù có đói khổ cùng quẫn đến đường nào thì cingx không được làm việc xấu, trái với đạo đức làm người

  Câu 5.  câu tục ngữ có ý nghĩa tương tự với câu tục ngữ vừa được giải thích ở trên là chết vinh còn hơn sống nhục

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )