Đọc bài thơ và trả lời câu hỏi: Bánh Trôi Nước Thân em vừa trắng, lại vừa tròn Bảy nổi ba chìm với nước non Rắn nát mặc dầu tay kẻ n

Question

Đọc bài thơ và trả lời câu hỏi:

Bánh Trôi Nước
Thân em vừa trắng, lại vừa tròn
Bảy nổi ba chìm với nước non
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em vẫn giữ tấm lòng son.
a, Bài thơ trên làm theo thể thơ gì ? Ai là tác giả của bài thơ
b, Bài thơ đã sử dụng những cặp từ trái nghĩa nào
c, Tìm 2 quan hệ từ có trong bài thơ trên
d, Xác định phương thức biểu đạt chính có trong bài thơ

in progress 0
Orla Orla 1 month 2021-08-15T04:46:59+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-15T04:48:02+00:00

  Bài Bánh trôi nước thuộc thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật.

  tác giả CỦA BÀI THƠ TRÊN LÀ HỒ XUÂN HƯƠNG

  Bài thơ đã sử dụng những cặp từ trái nghĩa là: nổi-chìm

  2 quan hệ từ trong bài thơ trên là: lại,vừa,vẫn,với.

   phương thức biểu đạt là mội chuỗi sự việc được kể ra và dùng những từ như:Mỗi ngày,hôm qua,…

  như trên bài có:

  “Bảy nổi ba chìm với nước non Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn” là câu biểu đạt

  0
  2021-08-15T04:48:09+00:00

  Tham khảo nha bn

  doc-bai-tho-va-tra-loi-cau-hoi-banh-troi-nuoc-than-em-vua-trang-lai-vua-tron-bay-noi-ba-chim-voi

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )