Đọc bài tập đọc :Giọt sương (các bạn tự tra google) Và nêu ý nghĩa của bài học đó

Question

Đọc bài tập đọc :Giọt sương (các bạn tự tra google)
Và nêu ý nghĩa của bài học đó

in progress 0
Sapo 4 months 2021-05-16T21:40:56+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-16T21:42:08+00:00

  Bạn có thể tham khảo: Giọt sương sinh ra không vô ích vì nó đã giúp ích cho chú vành khuyên. Những thân phận tuy nhỏ bé nhưng chúng rất có ý nghĩa với cuộc sống

  0
  2021-05-16T21:42:22+00:00

  $\text{→ Ý nghĩa:}$ Giọt sương sinh ra ko vô ích vì nó đã giúp đc cho chim vành khuyên. Câu chuyện khuyên ta hãy luôn giúp đỡ người khác, những thân phận tuy nhỏ bé vẫn giúp ích cho đời.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )