Đoạn văn sau đây có bao nhiêu lỗi sai chính tả? “Xa xa, mấy chiếc thuyền nữa cũng đang chạy ra khơi, cánh buồm lòng vút cong thon thả, mảnh buồm nhỏ x

Question

Đoạn văn sau đây có bao nhiêu lỗi sai chính tả?
“Xa xa, mấy chiếc thuyền nữa cũng đang chạy ra khơi, cánh buồm lòng vút cong thon thả, mảnh buồm nhỏ xíu phía sau nom như một con chim đang đỗ sau nái, cổ dướn cao sắp cất tiếng hót. Nhìn từ xa giữa cảnh mây nước long lanh, mấy chiếc thuyền lưới làm ăn nhiều khi vất vả nhưng chông cứ như những con thuyền ru ngoạn.”

in progress 0
Thu Thảo 4 months 2021-05-26T06:08:55+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-26T06:10:03+00:00

  Đáp án:

   Đoạn văn có 3 lỗi sai chính tả

  Giải thích các bước giải:

  “Xa xa, mấy chiếc thuyền nữa cũng đang chạy ra khơi, cánh buồm lòng vút cong thon thả, mảnh buồm nhỏ xíu phía sau nom như một con chim đang đỗ sau nái, cổ dướn cao sắp cất tiếng hót. Nhìn từ xa giữa cảnh mây nước long lanh, mấy chiếc thuyền lưới làm ăn nhiều khi vất vả nhưng trông cứ như những con thuyền ru ngoạn.”

  Đoạn văn trên có 3 lỗi sai chính tả :

  Sửa : nái -> lái 

          dướn -> rướn

          ru -> du     

  0
  2021-05-26T06:10:35+00:00

  lỗi sai chính tả

  “Xa xa, mấy chiếc thuyền nữa cũng đang chạy ra khơi, cánh buồm lòng vút cong thon thả, mảnh buồm nhỏ xíu phía sau nom như một con chim đang đỗ sau nái, cổ dướn cao sắp cất tiếng hót. Nhìn từ xa giữa cảnh mây nước long lanh, mấy chiếc thuyền lưới làm ăn nhiều khi vất vả nhưng trông cứ như những con thuyền ru ngoạn.”

  Đoạn văn trên có 3 lỗi sai chính tả :

  Sửa : nái -> lái 

          dướn -> rướn

          ru -> du     

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )