đoạn văn nêu cảm nhận của em về bài Sông núi nước Nam (1 từ ghép,1 đại từ, 1 chỉ từ)

Question

đoạn văn nêu cảm nhận của em về bài Sông núi nước Nam (1 từ ghép,1 đại từ, 1 chỉ từ)

in progress 0
Eirian 6 months 2021-07-26T08:28:26+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-26T08:29:31+00:00

  Bài thơ sông núi nước nam được xem là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc ta. Chỉ với vỏn vẹn 4 câu nhưng từng ấy cũng đã đủ để thể hiện nội dung của bài thơ. Với thể thơ thất ngôn tứ tuyệt đường luật, giọng thơ dõng dạc, khí phách hào hùng, bài thơ đã khẳng định chủ quyện về lãnh thổ của đất nước và nêu cao ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền đó trước mọi kẻ thù xâm lược

  Từ ghép:bài thơ– Đại từ : từng ấy-Chỉ từ:đó

  0
  2021-07-26T08:30:13+00:00

  Bài thơ sông núi nước nam được xem là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc ta. Chỉ với vỏn vẹn 4 câu nhưng từng ấy cũng đã đủ để thể hiện nội dung của bài thơ. Với thể thơ thất ngôn tứ tuyệt đường luật, giọng thơ dõng dạc, khí phách hào hùng, bài thơ đã khẳng định chủ quyện về lãnh thổ của đất nước và nêu cao ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền đó trước mọi kẻ thù xâm lược

   Từ ghép:bài thơ– Đại từ : từng ấy-Chỉ từ:đó

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )