đoạn văn có 1con ếch sống lâu ngày trong 1 giếng nọ xung quanh nó chỉ có vài con cua ếch bé nhỏ.Hằng ngày nó cất tiếng kêu ồ ộp làm .khiến các con vậ

Question

đoạn văn có 1con ếch sống lâu ngày trong 1 giếng nọ xung quanh nó chỉ có vài con cua ếch bé nhỏ.Hằng ngày nó cất tiếng kêu ồ ộp làm .khiến các con vật bé nhỏ kia hoảng sợ ếch cứ tưởng bầu trời bé nhỏ bằng cái lắp vung còn nó thì oai như một vị chúa tể đoạn văn trên sự dụng mấy chỉ từ

in progress 0
Trung Dũng 4 weeks 2021-07-09T11:57:17+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T11:58:20+00:00

  Trong câu văn trên , có 2 chỉ từ . 

  + Nọ 

  + Hằng ngày 

  0
  2021-07-09T11:58:24+00:00

  Có 2 chỉ từ :

  1.Nọ

  2.Hằng ngày 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )