Đoạn trích trên trích trong bài thơ nào? Của ai? Bài thơ làm theo thể thơ nào?

Question

Đoạn trích trên trích trong bài thơ nào? Của ai? Bài thơ làm theo thể thơ nào?
doan-trich-tren-trich-trong-bai-tho-nao-cua-ai-bai-tho-lam-theo-the-tho-nao

in progress 0
Minh Khuê 3 weeks 2021-07-07T08:32:53+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-07T08:34:10+00:00

  Đề I:

  Phần I:

  Câu 1:

  +Đoạn thơ trên trích trong đoạn thơ “Nhớ rừng” của nhà thơ Thế Lữ

  +Bài thơ được làm theo thể thơ 8 chữ(thơ mới).

  0
  2021-07-07T08:34:20+00:00

  $\text{Câu 1 : ( 0,5đ )}$

  $\text{Đoạn thơ trên trích trong bài thơ :}$

  $\text{• Nhớ Rừng}$

  $\text{Của nhà thơ : Thế Lữ.}$

  $\text{• Bài thơ được làm theo thể thơ mới ( 8 chữ 1 dòng )}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )