đoàn kết là gì? đoàn kết được thể hiện thế nào trong cuộc sống

Question

đoàn kết là gì? đoàn kết được thể hiện thế nào trong cuộc sống

in progress 0
Vodka 8 months 2021-05-28T20:53:28+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-28T20:55:03+00:00

  đoàn kết là sự hợp súc chung lòng thành một khối để cùng nhau làm một việc nào đó.

  Đoàn kết được thể hiện ở mọi nơi ví dụ như dân ta từ xa xưa đã 1 lòng cùng nhau đoàn kết chống giặc ngoại xâm dành độc lập. Bây giờ, toàn bộ nhân dân cùng nhau phòng chống đẩy lùi dịch covid,….

  Cherryúc học tốt

  0
  2021-05-28T20:55:12+00:00

  đoàn kết là sự chung tay góp sức để trở thành một khối thống nhất

  đoàn kết được thể hiện qua tinh thần giúp đỡ người khác tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )