Độ gì có nghĩa là rộng rãi, dễ tha thứ cho người khác.

Question

Độ gì có nghĩa là rộng rãi, dễ tha thứ cho người khác.

in progress 0
Linh Đan 6 months 2021-08-02T16:14:02+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-02T16:15:09+00:00

  Độ lượng là rộng rãi, dễ tha thứ cho người khác.

  XIN HAY NHẤT Ạ

  0
  2021-08-02T16:15:22+00:00

  Đáp án:

  Độ gì có nghĩa là rộng rãi, dễ tha thứ cho người khác.

  Đó là: Độ lượng

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )