Đố chơi, đố chọc Vùa học vừa vui Ai biết giúp tui Kể tên ba tỉnh Có ba con vật hiện ra Giúp em , ai nhanh em cho hay nhất ạ !

Question

Đố chơi, đố chọc
Vùa học vừa vui
Ai biết giúp tui
Kể tên ba tỉnh
Có ba con vật hiện ra
Giúp em , ai nhanh em cho hay nhất ạ !

in progress 0
Thông Đạt 1 year 2021-07-08T23:42:26+00:00 2 Answers 319 views -1

Answers ( )

  1
  2021-07-08T23:43:34+00:00

  Đố chơi, đố chọc

  Vừa học vừa vui

  Ai biết giúp tui

  Kể tên ba tỉnh

  Có ba con vật hiện ra ?

  Đáp án : Sóc Trăng , Đồng Nai , Sơn La 

  Xin hay nhất ạ !

  -1
  2021-07-08T23:43:44+00:00

  Đố chơi, đố chọc

  Vừa học vừa vui

  Ai biết giúp tui

  Kể tên ba tỉnh

  Có ba con vật hiện ra ?

  Đáp án : Sóc Trăng , Đồng Nai , Sơn La 

  Chúc bạn năm mới vui vẻ ! 

  Xin hay nhất ạ !

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )