điều tra xem ông bà(bên nội,bên ngoại) trong gia đình em có bao nhiêu người con,cháu và nhận xét về sự phát triển của gia đình và dân số GIÚP EM VỚI

Question

điều tra xem ông bà(bên nội,bên ngoại) trong gia đình em có bao nhiêu người con,cháu và nhận xét về sự phát triển của gia đình và dân số
GIÚP EM VỚI EM ĐANG CẦN GẤP ^_^

in progress 0
Hưng Khoa 6 months 2021-07-13T19:16:13+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T19:17:49+00:00

  @Shin

  Shin chúc bạn cute gì đó học tốt ạ

  Lúc xưa,việc sinh con nhiều không ảnh hưởng nhiều đến xã hội khi đó nên việc mỗi gia đình chừng tuổi ông bà có nhiều thành viên trong gia đình là chuyện bình thường.Điểm hình như là nhà bà ngoại em,gồm có sáu anh chị em.Một trai và con lại là gái,không may gì ba của em đã qua đời vì bệnh sốt rét.Sự phát triển của gia đình em thì đúng chuân mực của xã hội đó là hai đứa con,một nam một nữ là gia đình có có phúc rồi.Sự phát triển dân số ở nước Việt Nam đang có sự goảm xuống do thực hiện các chính sách về dân số,nhưng vẫn có một vài hộ gia đình sanh con rất nhiều dẫn đến việc thiếu viẹc làm,khong đủ chi phí nuôi con,phải đi ăn xin hoặc gửi vào trại trẻ mồ côi để bảo dưỡng và chăm sóc

  Hay nhất nhé

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )