Điều kiện để phương trình m.sin x – 3.cos x = 5 có nghiệm là?

Question

Điều kiện để phương trình m.sin x – 3.cos x = 5 có nghiệm là?

in progress 0
Cherry 1 year 2020-10-18T11:53:36+00:00 2 Answers 209 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-18T11:55:13+00:00

  Đáp án:

  $\left[\begin{array}{l}m \geq 4\\m \leq -4\end{array}\right.$

  Giải thích các bước giải:

  $m\sin x – 3\cos x = 5$

  Phương trình có nghiệm $\Leftrightarrow m^2 +3^2 \geq 5^2$

  $\Leftrightarrow m^2 \geq 16$

  $\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}m \geq 4\\m \leq -4\end{array}\right.$

  Vậy phương trình có nghiệm khi $m \geq 4$ hoặc $m \leq -4$

  0
  2020-10-18T11:55:23+00:00

  Đáp án:

  m.sinx3cosx=5 có nghiệmm2+(3)252m2160[m4

                                                                                                [ m4

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )