điệp từ “khơi” ở khổ đầu của bài đoàn thuyền đánh cá có tác dụng j

Question

điệp từ “khơi” ở khổ đầu của bài đoàn thuyền đánh cá có tác dụng j

in progress 0
Đan Thu 6 months 2021-07-09T04:29:30+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T04:30:54+00:00

  điệp từ “khơi” ở khổ đầu của bài đoàn thuyền đánh cá có tác dụng j

  => Như 1 điệp khúc ngân nga, nhân niềm vui lao động làm giàu đẹp quê hương. 

  0
  2021-07-09T04:31:18+00:00

  nhấn mạnh

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )