Điền vào chỗ trống sao cho hợp lý _ … Đôi bàn tay ấy đã ân cần chăm sóc em: vỗ về khi em ngủ, nâng đỡ khi em lẫm chẫm tập đi, ấm áp nhẹ nhàng cầm tay

Question

Điền vào chỗ trống sao cho hợp lý
_ … Đôi bàn tay ấy đã ân cần chăm sóc em: vỗ về khi em ngủ, nâng đỡ khi em lẫm chẫm tập đi, ấm áp nhẹ nhàng cầm tay em khi em tập viết … dắt tay em trên con đường đến trường …

in progress 0
Thông Đạt 3 months 2021-07-30T16:55:19+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T16:56:29+00:00

  1, chính

  2, và

  3, hằng ngày

  0
  2021-07-30T16:56:46+00:00

  Bạn tham khảo!
  Chính đôi bàn tay ấy đã ân cần chăm sóc em: vỗ về khi em ngủ, nâng đỡ khi em lẫm chẫm tập đi, ấm áp nhẹ nhàng cầm tay em khi em tập viết  dắt tay em trên con đường đến trường mỗi ngày
  $FbBinhne2k88$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )