Điền vào chỗ trống a,(ch,tr) …ân lí,…ân ..âu,…ân …ọng,…ân thành b,(d,r,gi) …ành …ụm,để …ành,tranh …ành,…ành độc lập

Question

Điền vào chỗ trống
a,(ch,tr)
…ân lí,…ân ..âu,…ân …ọng,…ân thành
b,(d,r,gi)
…ành …ụm,để …ành,tranh …ành,…ành độc lập

in progress 0
Jezebel 2 months 2021-07-30T18:11:09+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T18:12:50+00:00

  a) chân lí, trân châu, trân trọng, chân thành

  b) dành dụm, để dành, tranh giành, giành đọc lập

  XIN HAY NHẤT AK

  0
  2021-07-30T18:12:58+00:00

  a,(ch,tr)

  chân lí,trân châu,trân trọng,chân thành

  b,(d,r,gi)

  dành dụm,để dành,tranh giành,giành độc lập

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )