điền từ vào ô trống với nghĩa thích hợp: nghĩa từ Quê hương,bản quán nơi có tổ tiên,cha ông ở đó nơi gắn liền với bao thế hệ

Question

điền từ vào ô trống với nghĩa thích hợp: nghĩa từ Quê hương,bản quán nơi có tổ tiên,cha ông ở đó nơi gắn liền với bao thế hệ ông cha,tổ tiên của mình có quan hệ thân thiết bè bạn với nhau

in progress 0
Hưng Khoa 3 weeks 2021-07-09T09:36:10+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T09:37:38+00:00

  Quê hương , bản quán nơi có tổ tiên ,cha ông ở đó nơi gắn liền với bao thế hệ ông cha, tổ tiên của mình đã có quan hệ thân thiết bè bạn với nhau

  0
  2021-07-09T09:38:05+00:00

  Quê hương , bản quán nơi có tổ tiên ,cha ông ở đó nơi gắn liền với bao thế hệ ông cha, tổ tiên của mình đã có quan hệ thân thiết bè bạn với nhau

           cho mik trả lời hay nhất nhé 

          mik carm ơn ban rất nhiều

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )