Điền từ thích hợp vào ô trống: Các từ “cơn, con, cái” là danh từ chỉ….vị.

Question

Điền từ thích hợp vào ô trống: Các từ “cơn, con, cái” là danh từ chỉ….vị.

in progress 0
RobertKer 6 months 2021-07-19T00:12:33+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T00:13:49+00:00

  Các từ “cơn, con, cái” là danh từ chỉ đơn vị.

  0
  2021-07-19T00:14:30+00:00

  Các từ “cơn, con, cái” là danh từ chỉ.đơn…vị.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )