Điền từ thích hợp vào chỗ chấm để tạo thành hình ảnh so sánh: a) Tiếng ve đồng loạt cất lên như tiếng……… b) Tán bàng xoè ra giống…….. c) Mản

Question

Điền từ thích hợp vào chỗ chấm để tạo thành hình ảnh so sánh:
a) Tiếng ve đồng loạt cất lên như tiếng………
b) Tán bàng xoè ra giống……..
c) Mảnh trăng lưỡi liềm lơ lửng giữa trời như……………
d) Tiếng ve đồng loạt cất lên nhữ………………………………
e) Dòng sông mùa lũ cuồn cuộn chảy như………………..

in progress 0
Thành Công 4 months 2021-07-05T00:57:12+00:00 2 Answers 726 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-05T00:58:41+00:00

  C/ Mảnh trăng lưỡi liềm lơ lửng giữa trời như canh diều đang bay.

  A/ Tiếng ve đồng loạt cất lên như tiếng 1 đàn dân ca 

   B/ Tán bàng xoè ra giống như một chiếc ô lớn nhiều tầng 

  E/ Dòng sông mùa lũ cuồn cuộn chảy như những con ngựa tung bờm phi nước đại.

  0
  2021-07-05T00:58:46+00:00

  a) Tiếng ve đồng loạt cất lên như tiếng dàn hợp xướng dưới ánh trăng.

  b) Tán bàng xoè ra giống cái ô khổng lồ xanh.

  c) Mảnh trăng lưỡi liềm lơ lửng giữa trời như cánh diều đang bay.

  d) Tiếng ve đồng loạt cất lên như tiếng dàn hợp xướng dưới ánh trăng.

  e) Dòng sông mùa lũ cuồn cuộn chảy như những con ngựa tung bờm phi nước đại.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )